Zaloguj

Impregnat DEKOSOL Profi Plus 1:19 niewymywalny, do więźby dachowej - zielony 20 kg


Cena sprzedaży 298,00 zł
Cena sprzedaży z rabatem
Cena sprzedaży bez VAT 242,28 zł
Rabat
Podatek 55,72 zł


Preloader

 IMPREGNAT do więźby dachowej DEKOSOL PROFI Plus KONCENTRAT 1:19 - zielony

 NIEWYMYWALNY SILNIE BARWIĄCY - DO DREWNA KONSTRUKCYJNEGO

                                                                                                      

Niewymywalny impregnat do drewna budowlanego przeciw grzybom powodującym głęboki rozkład drewna, grzybom pleśniowym, glonom oraz insektom. Podczas suszenia zabezpiecza także przed sinizną.

ZASTOSOWANIE: Do wgłębnej i powierzchniowej (kąpiel,malowanie i natrysk) impregnacji drewna montowanego pod zadaszeniem jak i narażonego na wymywanie przeciw grzybom powodującym głęboki rozkład drewna, grzybom pleśniowym.

DANE TECHNICZNE:

  • postać: ciecz o barwie wg specyfikacji (brązowy,zielony,bezbarwny)
  • zapach:słaby charakterystyczny;
  • gęstość w temp. 20 st C; 1,12g/cm3
  • pH (3% roztwór); 8-9;
  • Agresywność korozyjna wobec stali; słaba;
  • rozpuszczalność; rozpuszcza się w wodzie;

SPOSÓB UŻYCIA:

Przygotować roztwór 5%, czyli 1 kg DEKOSOL PROFI na 19 l wody, po czym nanieść 1-2 krotnie poprzez malowanie natrysk lub kąpiel. Wilgotność drewna nie powinna być wyższa niż 28%. Chronić przed deszczem przez 48 godzin po zabiegu impregnacji. DEKOSOL PROFI 1:19 jest dostępny jako impregnat bezbarwny lub w kolorze zielonym i brązowym. Barwnik jest tylko wskaźnikiem ułatwiającym malowanie i może ulec wypłukaniu, natomiast impregnat jest niewymywalny.

OSTRZEŻENIA I ZALECENIA BHP:

Przestrzegać zasad i przepisów BHP dotyczących pracy z chemikaliami. Unikać bezpośredniego kontaktu z cieczą oraz wdychania par. Pracować w dobrze wentylowanym pomieszczeniu. Nie jeść , nie pić na stanowisku pracy.Każdorazowo po zakończeniu pracy myć ręce wodą z mydłem. Stosować odzież ochronną; ubranie ochronne ;rękawice ochronne, okulary. Nie używać zanieczyszczonej odzieży ochronnej. Natychmiast usuwać rozlaną ciecz, Wyeliminować źródła zapłonu, nie używać otwartego ognia, nie palić. Trzymać produkt z dala od żywności, napojów pasz. Chronić przed dostepem osób niepowołanych, zwłaszcza dzieci. Szczegółowe informacje dotyczące identyfikacji zagrożeń i pierwszej pomocy zawarte są w karcie charakterystyki niebezpiecznego preparatu.