Zaloguj

Impregnat DEKOSOL PROFI KONC.1:19 niewymywalny do drewna konstrukcyjnego - Mahoń 20 kg

Producent DEKSPOL

Cena sprzedaży 290,01 zł
Cena sprzedaży z rabatem
Cena sprzedaży bez VAT 235,78 zł
Rabat
Podatek 54,23 zł


Preloader

                                                                                                IMPREGNAT DEKOSOL PROFI KONCENTRAT 1:19 - MAHOŃ 20 ltr - nowy kolor!

                                                                                                      NIEWYMYWALNY GŁĘBOKO WNIKAJĄCY IMPREGNAT DO DREWNA KONSTRUKCYJNEGO

                                                                                           

Niewymywalny impregnat do drewna budowlanego przeciw grzybom powodującym głęboki rozkład drewna, grzybom pleśniowym, glonom oraz insektom. Podczas suszenia zabezpiecza także przed sinizną.

ZASTOSOWANIE: Do wgłębnej i powierzchniowej (kąpiel,malowanie i natrysk) impregnacji drewna montowanego pod zadaszeniem jak i narażonego na wymywanie przeciw grzybom powodującym głęboki rozkład drewna, grzybom pleśniowym oraz insektom.

DANE TECHNICZNE:

  • skład: Triazole, aminy, propikonazol;
  • postać: ciecz o barwie wg specyfikacji (brązowy,zielony
  • zapach:słaby charakterystyczny;
  • gęstość w temp. 20 st C; 1,12g/cm3
  • pH (3% roztwór); 8-9;
  • Agresywność korozyjna wobec stali; słaba;
  • rozpuszczalność; rozpuszcza się w wodzie;

SPOSÓB UŻYCIA:

Przygotować roztwór 5%, czyli 1 kg DEKOSOL PROFI na 19 l wody, po czym nanieść 1-2 krotnie poprzez malowanie natrysk lub kąpiel. Wilgotność drewna nie powinna być wyższa niż 28%. Chronić przed deszczem przez 48 godzin po zabiegu impregnacji. DEKOSOL PROFI 1:19 jest dostępny jako ompregnat bezbarwny lub w kolorze zielonym i brązowym. Barwnik jest tylko wskaźnikiem ułatwiającym malowanie i może ulec wypłukaniu, natomiast impregnat jest niewymywalny.

OSTRZEŻENIA I ZALECENIA BHP:

Przestrzegać zasad i przepisów BHP dotyczących pracy z chemikaliami. Unikać bezpośredniego kontaktu z cieczą oraz wdychania par. Pracować w dobrze wentylowanym pomieszczeniu. Nie jeść , nie pić na stanowisku pracy.Każdorazowo po zakończeniu pracy myć ręce wodą z mydłem. Stosować odzież ochronną; ubranie ochronne ;rękawice ochronne, okulary. Nie używać zanieczyszczonej odzieży ochronnej. Natychmiast usuwać rozlaną ciecz, Wyeliminować źródła zapłonu, nie używać otwartego ognia, nie palić. Trzymać produkt z dala od żywności, napojów pasz. Chronić przed dostepem osób niepowołanych, zwłaszcza dzieci. Szczegółowe informacje dotyczące identyfikacji zagrożeń i pierwszej pomocy zawarte są w karcie charakterystyki niebezpiecznego preparatu.