Zaloguj

TAR CLEAN Koncentrat do mycia pił, tarczowych,taśmowych, frezów,wierteł itp.- 15 kg


Cena sprzedaży 360,00 zł
Cena podstawowa z VAT 400,00 zł
Cena sprzedaży z rabatem
Cena sprzedaży bez VAT 292,68 zł
Rabat -40,00 zł
Podatek 67,32 zł


Preloader

TAR CLEAN - 15 kg

- koncentrat do mycia narzędzi z żywicy; pił, frezów, wierteł itp.

TAR CLEAN - jest profesjonalnym wysoce alkaicznym, niepianowym wydajnym koncentratem do mycia pił i narzędzi.

Zastosowanie: TAR CLEAN przeznaczony jest do zmywania żywicy z powierzchni pił tarczowych, głowic frezarskich, noży strugarskich i innych narzędzi do obróbki drewna

Sposób użycia: W zależności od stopnia zabrudzenia koncentrat preparatu TAR CLEAN  rozcieńczyć w stężeniu 1:2 z wodą a następnie nanieść pędzlem lub spryskiwaczem na myte powierzchnie. Drobne narzędzia , piły tarczowe namoczyć w roztworze 1 litr koncentratu na 10 litrów wody lub 1 litr koncentratu na 2 litry wody pozostawić na kilka minut a potem umyć wodą i wysuszyć.

Nie stosować na elementy za stali kolorowej, może powodować utlenianie !

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI: Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy! Produkt żrący.

W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry; Zasięgnąć porady/ zgłosić się pod opiekę lekarza. W przypadku dostania sie do oczu: ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Natychmiast skontaktować się z Ośrodkiem zatruć lub lekarzem. Zawartość usuwać do pojemnika zbiorczego przeznaczonego do recyklingu lub utylizacji zgodnie z przepisami lokalnymi/krajowymi.

Niebezpieczeństwo: zawiera metakrzemian disodu.Działa drażniąco na skórę. Powoduje poważne uszkodzenie oczu.